آخــــریــــن خـبـــرهــا

شرکت یکتا جهان سیکلت شرق، با استناد به سوابق درخشان ریاست هیأت مدیره جناب آقای محمد رضا امین با ۴۰ سال سابقه حضور موفق در بازار و صنعت موتورسیکلت ، دوچرخه و قطعات یدکی از کشور ها روسیه، چین، و ایران در سال ۱۳۹۵ تحت مدیریت ارزنده مهندس امیر عباس امین در شرق کشور تأسیس شده است.